อะไรเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อคุณเห็นคำว่า “คณิตศาสตร์” ?


คณิตศาสตร์มักถูกนำไปเกี่ยวโยงกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม แต่นอกเหนือจากตัวเลข สมการ และสูตรต่างๆ แล้ว ทักษะและความคิดเชิงวิพากษ์ที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้วิชาอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน คณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม แต่เป็นเสาหลักของรากฐานที่ดีสำหรับเด็กทุกคน

เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับความสำเร็จในอนาคต

 

สิงคโปร์แมทส์

สิงคโปร์แมทส์

ต้องการที่จะทำนายความสำเร็จของบุตรหลานเวลาที่เขาเติบโตขึ้นไหม ?

ทักษะทางคณิตศาสตร์ของบุตรหลานของคุณจะเป็นเกณฑ์ที่ดีที่สุด !!

ในการศึกษาเกี่ยวกับเด็กก่อนวัยเรียน 35,000 คนทั่วสหรัฐฯ, แคนาดา และอังกฤษ ทักษะทางคณิตศาสตร์ในช่วงต้นถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดในการคาดการณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในอนาคต นักวิจัยจะใช้ตัวชี้วัดในการคาดการณ์สามตัวหลัก ได้แก่

  • วิชาการด้านการเข้าศึกษาในโรงเรียน
  • ทักษะการให้ความสนใจ
  • ทักษะทางสังคมและอารมณ์

 

ผลลัพธ์ที่ได้ อาจทำให้คุณต้องแปลกใจ เพราะการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในช่วงแรกของการเติบโต เป็นดัชนีที่ช่วยพยากรณ์ที่ดีที่สุด เด็กๆ จะกลายเป็นนักอ่าน นักเขียน และนักสื่อสารที่ดีกว่า

 

ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างการ “อ่านหนังสือได้” กับ “คณิตศาสตร์” คุณจะเลือกอะไร ?


สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ แต่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาความเชื่อมั่นและพื้นฐานในการประสบความสำเร็จทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาการด้านความรู้ด้วย

เมื่อพวกเขาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันจะช่วยเพิ่มความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา และพัฒนาความคล่องในด้านภาษา เช่นความสามารถในการใช้ภาษาพูด คำศัพท์ การคิดเชิงวิพากษ์ และความซับซ้อนของไวยกรณ์

ดังนั้น หากบุตรหลานของคุณได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ในวัยเด็ก เขามีแนวโน้มมากที่จะเก่งในด้านภาษาอีกด้วย

เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเด็กๆ ของเรามีความเข้าใจที่ดี และมีทักษะทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก ?

ให้ความรับรู้ที่ถูกต้อง

แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอน เมื่อบุตรหลานของท่านกำลังถูกผลักดันเพื่อเรียนรู้การบวกและการคูณก่อนที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขและจำนวน พวกเขาอาจจะจบลงด้วยการต้อง “ท่องจำ” สูตรต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ก็เป็นได้

แต่ถ้าพวกเขาได้สัมผัสกับกิจกรรมตามความสามารถ และระดับการพัฒนา พวกเขาก็จะสามารถเลื่อนจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งได้โดยธรรมชาติ และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยกิจกรรมที่เต็มไปด้วยภาษาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ให้การสนับสนุนที่ถูกต้อง

เมื่อเด็กๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีการกระตุ้นที่ดี มีคำแนะนำและข้อเสนอแนะ พวกเขาจะสามารถใช้ความรู้และทักษะได้ดีขึ้น การสนับสนุนนี้สามารถมาจากตัวคุณเอง หรือ จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมครูที่มีความกระตือรือร้น 

เริ่มต้นก่อนที่จะสายเกินไป

คุณยังจำช่วงเวลาที่ลูกน้อยของคุณสามารถบอกความแตกต่างระหว่างวัตถุสองชุดด้วยจำนวนที่แตกต่างกันไหม ? หรือว่าพวกเขาสามารถค้นหาวัตถุภายในพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างไร ? แม้ในวัยทารก เด็กๆ ก็มีความสามารถที่จะแสดงทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะเติมเต็มทักษะด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตของเด็ก และนี้เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจในเรื่องนี้

วัยทารก (Toddlerhood)
แนะนำบุตรหลานของคุณให้รู้จักตัวเลขและการนับจากการอ่านนิทานหรือมองหารูปร่างร่วมกันในละแวกบ้าน

ระดับก่อนวัยเรียน 
แนะนำวลีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่น “มากกว่า” “น้อยกว่า” และ “เท่ากับ” โดยการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนับ การบวกและการลบ ใช้ของเล่นหรือวัตถุสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาอาจไม่สามารถเขียนหรือท่องตัวเลขได้ แต่ก็อาจเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องตัวเลขตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปได้

ระดับประถมศึกษา 
แสดงให้เด็กเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ และเมื่อพวกเขาทำผลงานได้ดี ให้แสดงการรับรู้ถึงผลสำเร็จของพวกเขา นั่นจะช่วยให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีกับวิชาคณิตศาสตร์

เด็กที่เก่งเลขอาจไม่ได้เกิดมาพร้อมความเฉลียวฉลาด แต่ด้วยการทำงานอย่างชาญฉลาดและอย่างสม่ำเสมอ

 

การศึกษาที่จัดทำโดย University of Missouri (มหาวิทยาลัยมิสซูรี ในสหรัฐอเมริกา) พบว่าเด็กๆ ที่ไม่เข้าใจความหมายและหน้าที่ของตัวเลขก่อนที่พวกเขาจะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มักจะล้าหลังเพื่อนร่วมห้องเดียวกันในวิชาคณิตศาสตร์ และส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะตามเพื่อนคนอื่นๆ ทัน และส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะทางคณิตศาสตร์จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เด็กทุกคนมีความสามารถ และมีศักยภาพในการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ให้โอกาสแก่พวกเขาในวันนี้

 


ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก Mind Academy
หลักสูตรเลขสิงคโปร์ S.A.M (seriously addictive maths)
สาขา The Crystal Park เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา