คอร์สเรียนรู้สำหรับเด็ก

Mind Math

หลักสูตรคณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้งานจริง เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดของเด็ก

ด้วยแบบฝึกหัดที่ออกแบบคำถามเพื่อช่วยฝึกให้เด็กใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล มองเห็นภาพก่อนลงมือแก้ปัญหา ไม่ด่วนสรุปปัญหาเร็วเกินไป

Mind Leader Eng.

ด้วยหลักสูตร และทีมคุณครูที่มีประสบการณ์ พร้อมสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า น้องๆ จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมเติมความมั่นใจให้เต็มร้อย

Mind Coding

Coding ภาษาที่เราใช้สื่อสารกับเทคโนโลยีรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น แอพพลิเคชั่น, โดรน, เกมส์, หุ่นยนต์ ฯลฯ

ทักษะด้าน Coding ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้น้องๆ ถ่ายทอดจินตนาการสู่ผลงานที่จับต้องได้อย่างไร้ขีดจำกัด

“Congratulations on passing your level! This is a great achievement, and we are so proud of you. We know you’ll continue to do great things.” ECA Program