นักเรียนสิงคโปร์เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกจากผลการทดสอบเปรียบเทียบระดับโลกที่ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ย. 2014

นักเรียนจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในการศึกษา “แนวโน้มการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS) ซึ่งเป็นการทดสอบระดับความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้กำหนดนโยบายและนักการศึกษาทั่วโลก

มีนักเรียนประมาณ 12,600 คนเข้าร่วมการทดสอบเมื่อเดือนตุลาคม 2014

นักเรียนจากทุกโรงเรียน ระดับประถมศึกษา 179 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 167 โรงเรียน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 618 ในวิชาคณิตศาสตร์
โดยมีฮ่องกงเป็นอันดับที่สอง มีระดับคะแนนที่ 615 คะแนน
นักเรียนกลุ่มเดียวกันนี้ยังได้คะแนนสูงสุดที่ 590 คะแนนในสาขาวิทยาศาสตร์
โดยมีเกาหลีใต้มาเป็นอันดับสองที่คะแนน 589 คน

singapore math science test

singapore math science test 2

singapore math science test 3

ข้อมูลจาก : INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR EVALUATION OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT, TREDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY STRAITS TIMES GRAPHICS

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เข้ารับการทดสอบยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับสูงสุดด้วยคะแนน 621 และ 597 สำหรับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามลำดับ ตามด้วยเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

 

ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนักเรียนสิงคโปร์ในด้านต่างๆ จากการใช้เหตุและผล รวมถึงความสามารถในการประยุกต์

นี่เป็นครั้งที่สองที่นักเรียนในสิงคโปร์สามารถชนะประเทศอื่นๆ ในทั้งสี่ประเภท ซึ่งจะทำการทดสอบขึ้นทุกๆ สี่ปี ครั้งสุดท้ายที่ได้ดำเนินการในแบบเดียวกันก็คือในปี 2003

ในการแถลงเมื่อวันอังคารที่ 29 พ.ย. กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ผลการวิจัยพบว่าความพยายามของโรงเรียนในการถ่ายทอดทักษะการคิดขั้นสูงให้แก่นักเรียนและโปรแกรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านการเรียนรู้ของพวกเขาได้สำฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ

ทางกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวเสริมว่า ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของนักเรียนที่อ่อนด้านวิชาการ สัดส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่า 400 คน มีสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนสิงคโปร์เท่านั้นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 400 คะแนน (ค่าเฉลี่ยระหว่างประเทศอยู่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์)

ล่าสุด TIMSS โดยสมาคมเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างประเทศ ได้ทำการทดสอบนักเรียนมากกว่า 582,000 คนจาก 64 ระบบการศึกษา

สิงคโปร์ได้เข้าร่วมในทุกๆ รอบของ TIMSS ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1995 และนี่คือเป็นตัวอย่างคำถามจากการศึกษา:

ทดสอบคณิตศาสตร์สิงคโปร์
ตารางกราฟแสดงถึง จำนวนครั้งที่มีการเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไวต์ชื่อว่า “Find the answer”
คำถาม: มีการเข้าไปดูข้อมูลกี่ครั้งในวันพุธ

 

singapore math

เคด ต้องการจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ และกำลังพิจารณาข้อมูลจาก 2 บริษัท ดังนี้
บริษัท X: ได้รับตัวเครื่องโทรศัพท์ฟรี โดยมีค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 250 zeds, ค่าโทรนาทีละ 3 zeds, และค่าส่งข้อความละ 2 zeds
บริษัท Y: :ซื้อโทรศัพท์ในราคา 2500 zeds ค่าใช้จ่ายรายเดือน 50 zeds, ค่าโทร 2 zeds ต่อนาที และค่าส่งข้อความละ 1 zed

ให้คำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีในการใช้โทรศัพท์ของแต่ละบริษัท ?
เคต ได้ประมาณการว่าเธอจะมีปริมาณการโทร 500 นาที และส่งข้อความ 200 ครั้ง
(อย่าลืมนำค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาคำนวณด้วย)

 

อ้างอิงจาก StraitsTimes


ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก Mind Academy
หลักสูตรเลขสิงคโปร์ S.A.M (seriously addictive maths)
สาขา The Crystal Park เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา