Mind Coding

ทักษะด้าน Coding ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้น้องๆ ถ่ายทอดจินตนาการสู่ผลงานที่จับต้องได้อย่างไร้ขีดจำกัด

  • สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี
  • เรียนที่สาขา The Crystal Park เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น