SAM คณิตศาสตร์ หลักสูตรสิงคโปร์

หลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์ของ S.A.M (Seriously Addictive Maths) ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้งานจริง ทำให้การเรียนมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ด้วยแบบฝึกหัดที่ออกแบบคำถามเพื่อช่วยฝึกให้เด็กใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล มองเห็นภาพก่อนลงมือแก้ปัญหา ไม่ด่วนสรุปปัญหาเร็วเกินไป

เรียนรู้ที่จะแยกแยะ ตั้งสมมุติฐาน เปรียบเทียบ และจำแนกโจทย์ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดของเด็ก

ฟรี !!! ทดสอบความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
(มูลค่า 990 บาท)

 

  • สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี
  • เรียนที่สาขา The Crystal Park เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

15 + 15 =