Coding for kids

Mind Coding

Coding ภาษาที่เราใช้สื่อสารกับเทคโนโลยีรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น แอพพลิเคชั่น, โดรน, เกมส์, หุ่นยนต์ ฯลฯ

ทักษะด้าน Coding ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้น้องๆ ถ่ายทอดจินตนาการสู่ผลงานที่จับต้องได้อย่างไร้ขีดจำกัด

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5

Coding, skill for life.

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก หลักสูตรสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี ในขณะที่เรียนรู้การเขียนโค้ด พวกเขาก็จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ไปด้วย เช่น การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้เรื่องเหตุและผล การสื่อสารสองทาง การเล่นกับจินตนาการ แต่ละระดับจะผสมผสานกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้

การได้เห็นไอเดียสักอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ คือแนวทางที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการเรียนรู้

img-6
img-7

Junior

อายุ 5-7 ขวบ

img-8

Explorer

อายุ 8-10 ขวบ

img-9

Creator

อายุ 10+

JUNIOR (5-7 yrs.)

Weekly Classes

  • 1 บทเรียน ต่อสัปดาห์
  • 1.5 ชั่วโมง ต่อครั้ง
  • สูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อห้อง

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ คุ้นเคยกับแนวคิด Computational Thinking ที่ให้ความสำคัญกับการจัดเรียงลำดับ, การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ และวิธีคิดหลากหลายที่เด็กๆ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้

เราเชื่อว่า เด็กๆ จะเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนต้อง “สนุก และประยุกต์ใช้ได้จริง” โดยสิ่งที่จะได้รับ ไม่เพียงแค่ความรู้และทักษะ แต่จะเป็น soft skill ที่จะติดตัว เพื่อเขาจะนำไปในชีวิตประจำวัน

Game Developer

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม Unplugged ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming) ในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกบล็อกเสมือน (Virtual Blocks) แล้วลากมาวางต่อ ๆ กัน ให้เป็นโปรแกรม

img-10

Digital Maker

คลาสนี้น้องๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ไขปัญหา เพระในชีวิตจริง ทุกปัญหามีวิธีแก้ไขได้หลากหลาย

สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่มี Programming ตัวไหนในโลกไม่มี bug พวกเขาจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง และย้อนกลับไปที่ Logical Thinking กับ Creativity เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้น

coding for kids 1

App Developer

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกใช้ชุดคำสั่ง เพื่อสร้าง Application ง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย และเข้าใจเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

img-12

Roboticist

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีผ่านการเล่น และได้ลงมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ เพื่อส่งชุดคำสั่ง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

img-13

EXPLORER (8-10 yrs.)

Weekly Classes

  • 1 บทเรียน ต่อสัปดาห์
  • 1.5 ชั่วโมง ต่อครั้ง
  • สูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อห้อง

เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ในวันนี้ เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ด้วยหลักสูตรที่เสริมสร้างจินตาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 4 เนื้อหาหลักที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

Game Developer

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม Unplugged ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming) ในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกบล็อกเสมือน (Virtual Blocks) แล้วลากมาวางต่อ ๆ กัน ให้เป็นโปรแกรม

img-14

Digital Maker

คลาสนี้น้องๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ไขปัญหา เพระในชีวิตจริง ทุกปัญหามีวิธีแก้ไขได้หลากหลาย

สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่มี Programming ตัวไหนในโลกไม่มี bug พวกเข้าจะได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเอง และย้อนกลับไปที่ Logical Thinking กับ Creativity เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้น

img-15

App Developer

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกใช้ชุดคำสั่ง เพื่อสร้าง Application ง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย และเข้าใจเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

img-16

Roboticist

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีผ่านการเล่น และได้ลงมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ เพื่อส่งชุดคำสั่ง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

img-17

Web Developer

เปิดโลกออนไลน์ให้เด็กๆ ได้เข้าใจพื้นที่การทำงานของ Internet พร้อมทั้งเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ (Website) ด้วยคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ

img-18

Python Programming

Python คือหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความสามารถของตัวภาษา และความง่ายในการเรียนรู้

ในคลาสนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะด้านการ Coding อย่างจริงจัง ด้วยแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรมไปอีกระดับ

img-19

CREATOR (10+ yrs.)

Weekly Classes

  • 1 บทเรียน ต่อสัปดาห์
  • 1.5 ชั่วโมง ต่อครั้ง
  • สูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อห้อง

เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ในวันนี้ เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ด้วยหลักสูตรที่เสริมสร้างจินตาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 4 เนื้อหาหลักที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

Game Developer

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม Unplugged ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming) ในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกบล็อกเสมือน (Virtual Blocks) แล้วลากมาวางต่อ ๆ กัน ให้เป็นโปรแกรม

img-20

Digital Maker

คลาสนี้น้องๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ไขปัญหา เพระในชีวิตจริง ทุกปัญหามีวิธีแก้ไขได้หลากหลาย

สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่มี Programming ตัวไหนในโลกไม่มี bug พวกเข้าจะได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเอง และย้อนกลับไปที่ Logical Thinking กับ Creativity เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้น

img-21

App Developer

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกใช้ชุดคำสั่ง เพื่อสร้าง Application ง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย และเข้าใจเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

img-22

Roboticist

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีผ่านการเล่น และได้ลงมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ เพื่อส่งชุดคำสั่ง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

img-23

Web Developer

เปิดโลกออนไลน์ให้เด็กๆ ได้เข้าใจพื้นที่การทำงานของ Internet พร้อมทั้งเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ (Website) ด้วยคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ

img-24

Python Programming

Python คือหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความสามารถของตัวภาษา และความง่ายในการเรียนรู้

ในคลาสนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะด้านการ Coding อย่างจริงจัง ด้วยแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรมไปอีกระดับ

img-25

Contact Info

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดคอร์สที่เหมาะสมกับน้องๆ พร้อมทดสอบพื้นฐานทักษะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Phone: 065 051 6990

img-36