Coding for kids

Mind Coding

Coding ภาษาที่เราใช้สื่อสารกับเทคโนโลยีรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น แอพพลิเคชั่น, โดรน, เกมส์, หุ่นยนต์ ฯลฯ

ทักษะด้าน Coding ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้น้องๆ ถ่ายทอดจินตนาการสู่ผลงานที่จับต้องได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Coding, skill for life.

การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก หลักสูตรสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าในโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี ในขณะที่เรียนรู้การเขียนโค้ด พวกเขาก็จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ไปด้วย เช่น การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา การเรียนรู้เรื่องเหตุและผล การสื่อสารสองทาง การเล่นกับจินตนาการ แต่ละระดับจะผสมผสานกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้

การได้เห็นไอเดียสักอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ คือแนวทางที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการเรียนรู้

Junior

อายุ 5-7 ขวบ

Explorer

อายุ 8-10 ขวบ

Creator

อายุ 10+

JUNIOR (5-7 yrs.)

Weekly Classes

  • 1 บทเรียน ต่อสัปดาห์
  • 1.5 ชั่วโมง ต่อครั้ง
  • สูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อห้อง

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ คุ้นเคยกับแนวคิด Computational Thinking ที่ให้ความสำคัญกับการจัดเรียงลำดับ, การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ และวิธีคิดหลากหลายที่เด็กๆ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้

เราเชื่อว่า เด็กๆ จะเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนต้อง “สนุก และประยุกต์ใช้ได้จริง” โดยสิ่งที่จะได้รับ ไม่เพียงแค่ความรู้และทักษะ แต่จะเป็น soft skill ที่จะติดตัว เพื่อเขาจะนำไปในชีวิตประจำวัน

Game Developer

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม Unplugged ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming) ในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกบล็อกเสมือน (Virtual Blocks) แล้วลากมาวางต่อ ๆ กัน ให้เป็นโปรแกรม

Digital Maker

คลาสนี้น้องๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ไขปัญหา เพระในชีวิตจริง ทุกปัญหามีวิธีแก้ไขได้หลากหลาย

สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่มี Programming ตัวไหนในโลกไม่มี bug พวกเขาจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง และย้อนกลับไปที่ Logical Thinking กับ Creativity เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้น

coding for kids 1

App Developer

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกใช้ชุดคำสั่ง เพื่อสร้าง Application ง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย และเข้าใจเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Roboticist

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีผ่านการเล่น และได้ลงมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ เพื่อส่งชุดคำสั่ง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

EXPLORER (8-10 yrs.)

Weekly Classes

  • 1 บทเรียน ต่อสัปดาห์
  • 1.5 ชั่วโมง ต่อครั้ง
  • สูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อห้อง

เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ในวันนี้ เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ด้วยหลักสูตรที่เสริมสร้างจินตาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 4 เนื้อหาหลักที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

Game Developer

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม Unplugged ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming) ในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกบล็อกเสมือน (Virtual Blocks) แล้วลากมาวางต่อ ๆ กัน ให้เป็นโปรแกรม

Digital Maker

คลาสนี้น้องๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ไขปัญหา เพระในชีวิตจริง ทุกปัญหามีวิธีแก้ไขได้หลากหลาย

สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่มี Programming ตัวไหนในโลกไม่มี bug พวกเข้าจะได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเอง และย้อนกลับไปที่ Logical Thinking กับ Creativity เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้น

App Developer

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกใช้ชุดคำสั่ง เพื่อสร้าง Application ง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย และเข้าใจเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Roboticist

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีผ่านการเล่น และได้ลงมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ เพื่อส่งชุดคำสั่ง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

Web Developer

เปิดโลกออนไลน์ให้เด็กๆ ได้เข้าใจพื้นที่การทำงานของ Internet พร้อมทั้งเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ (Website) ด้วยคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ

Python Programming

Python คือหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความสามารถของตัวภาษา และความง่ายในการเรียนรู้

ในคลาสนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะด้านการ Coding อย่างจริงจัง ด้วยแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรมไปอีกระดับ

CREATOR (10+ yrs.)

Weekly Classes

  • 1 บทเรียน ต่อสัปดาห์
  • 1.5 ชั่วโมง ต่อครั้ง
  • สูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อห้อง

เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ในวันนี้ เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ด้วยหลักสูตรที่เสริมสร้างจินตาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 4 เนื้อหาหลักที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

Game Developer

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม Unplugged ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming) ในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกบล็อกเสมือน (Virtual Blocks) แล้วลากมาวางต่อ ๆ กัน ให้เป็นโปรแกรม

Digital Maker

คลาสนี้น้องๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ไขปัญหา เพระในชีวิตจริง ทุกปัญหามีวิธีแก้ไขได้หลากหลาย

สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่มี Programming ตัวไหนในโลกไม่มี bug พวกเข้าจะได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเอง และย้อนกลับไปที่ Logical Thinking กับ Creativity เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้น

App Developer

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกใช้ชุดคำสั่ง เพื่อสร้าง Application ง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย และเข้าใจเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Roboticist

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีผ่านการเล่น และได้ลงมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ เพื่อส่งชุดคำสั่ง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

Web Developer

เปิดโลกออนไลน์ให้เด็กๆ ได้เข้าใจพื้นที่การทำงานของ Internet พร้อมทั้งเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ (Website) ด้วยคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ

Python Programming

Python คือหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความสามารถของตัวภาษา และความง่ายในการเรียนรู้

ในคลาสนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะด้านการ Coding อย่างจริงจัง ด้วยแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรมไปอีกระดับ

Contact Info

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดคอร์สที่เหมาะสมกับน้องๆ พร้อมทดสอบพื้นฐานทักษะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Phone: 065 051 6990