Coding for kids

Mind Coding

Coding ภาษาที่เราใช้สื่อสารกับเทคโนโลยีรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น แอพพลิเคชั่น, โดรน, เกมส์, หุ่นยนต์ ฯลฯ

ทักษะด้าน Coding ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ ช่วยให้น้องๆ ถ่ายทอดจินตนาการสู่ผลงานที่จับต้องได้อย่างไร้ขีดจำกัด

img-1
img-2
img-3
img-4
img-5
img-6

Junior

อายุ 5-9 ขวบ

img-7

Explorer

อายุ 9-12 ขวบ

img-8

Creator (SOON)

อายุ 12+

JUNIOR (5-9 yrs.)

Weekly Classes

  • 1 บทเรียน ต่อสัปดาห์
  • 1.5 ชั่วโมง ต่อครั้ง
  • สูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อห้อง

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ คุ้นเคยกับแนวคิด Computational Thinking ที่ให้ความสำคัญกับการจัดเรียงลำดับ, การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ และวิธีคิดหลากหลายที่เด็กๆ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้

เราเชื่อว่า เด็กๆ จะเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น การเรียนการสอนต้อง “สนุก และประยุกต์ใช้ได้จริง” โดยสิ่งที่จะได้รับ ไม่เพียงแค่ความรู้และทักษะ แต่จะเป็น soft skill ที่จะติดตัว เพื่อเขาจะนำไปในชีวิตประจำวัน

Game Developer

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม Unplugged ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming) ในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกบล็อกเสมือน (Virtual Blocks) แล้วลากมาวางต่อ ๆ กัน ให้เป็นโปรแกรม

img-9

Digital Maker

คลาสนี้น้องๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ไขปัญหา เพระในชีวิตจริง ทุกปัญหามีวิธีแก้ไขได้หลากหลาย

สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่มี Programming ตัวไหนในโลกไม่มี bug พวกเขาจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง และย้อนกลับไปที่ Logical Thinking กับ Creativity เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้น

coding for kids 1

App Developer

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกใช้ชุดคำสั่ง เพื่อสร้าง Application ง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย และเข้าใจเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

img-11

Roboticist

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีผ่านการเล่น และได้ลงมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ เพื่อส่งชุดคำสั่ง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

img-12

Explorer (9-12 yrs.)

Weekly Classes

  • 1 บทเรียน ต่อสัปดาห์
  • 1.5 ชั่วโมง ต่อครั้ง
  • สูงสุดไม่เกิน 5 คนต่อห้อง

เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ในวันนี้ เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ด้วยหลักสูตรที่เสริมสร้างจินตาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 4 เนื้อหาหลักที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

Game Developer

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม Unplugged ที่ให้เด็กคิดแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visual Programming) ในคอมพิวเตอร์ โดยการเลือกบล็อกเสมือน (Virtual Blocks) แล้วลากมาวางต่อ ๆ กัน ให้เป็นโปรแกรม

img-13

Digital Maker

คลาสนี้น้องๆ จะได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยในการแก้ไขปัญหา เพระในชีวิตจริง ทุกปัญหามีวิธีแก้ไขได้หลากหลาย

สิ่งสำคัญคือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่มี Programming ตัวไหนในโลกไม่มี bug พวกเข้าจะได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเอง และย้อนกลับไปที่ Logical Thinking กับ Creativity เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาผิดพลาดที่เกิดขึ้น

img-14

App Developer

เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกใช้ชุดคำสั่ง เพื่อสร้าง Application ง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้

ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัย และเข้าใจเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

img-15

Roboticist

คลาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยีผ่านการเล่น และได้ลงมือประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ เพื่อส่งชุดคำสั่ง เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เด็กๆ เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

img-16

Web Developer

เปิดโลกออนไลน์ให้เด็กๆ ได้เข้าใจพื้นที่การทำงานของ Internet พร้อมทั้งเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ (Website) ด้วยคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ

img-17

Python Programming

Python คือหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความสามารถของตัวภาษา และความง่ายในการเรียนรู้

ในคลาสนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะด้านการ Coding อย่างจริงจัง ด้วยแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาโปรแกรมไปอีกระดับ

img-18

Contact Info

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดคอร์สที่เหมาะสมกับน้องๆ พร้อมทดสอบพื้นฐานทักษะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

Phone: 065 051 6990

img-19